Το Γραφείο συστήθηκε το 1985 από τον Αθανάσιο Ι. Γκιουλέκα και έκτοτε εξακολουθεί να λειτουργεί και να δραστηριοποιείται, παρέχοντας υπηρεσίες στην περιοχή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθόσον εκπροσωπεί εταιρίες με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Επίσης εκπροσωπεί εταιρίες με έδρα το εξωτερικό σε υποθέσεις τους στην Ελλάδα.

Διαθέτει εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες έτσι ώστε να καλύπτει το ευρύτερο δυνατό φάσμα υποθέσεων στους περισσότερους κλάδους του Δικαίου.

Ο Αθανάσιος Ι. Γκιουλέκας γεννήθηκε στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης το 1957 και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1983. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 1997. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1985.