Γραφείο

Φωτίου Βαρβαλιού 1 – Λαγκαδάς – Θεσσαλονίκη 57200
Τηλ. 2394022848, 25655, Fax. 2394024916
Email: gkioulekasath@cosmotemail.gr