ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο προσφέρει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα δικαίου, σε όλες τις βαθμίδες της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Οι δραστηριότητες του Γραφείου μας, παρέχονται, τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε ιδιώτες.

Χειριζόμεθα την κάθε υπόθεση με απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια. Το Δικηγορικό Γραφείο διευθύνεται από τον δικηγόρο ΑΘΑΝΑΣΙΟ Ι. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ, Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω.